NFP-R

NFP-R Neutral Failure Protector

מכשיר הגנה לאובדן אספקת האפס הראשי ופועל יוצא ממתחי יתר

מכשיר ה-NFPR מגן על ציוד חשמלי יקר ורגיש מפני ההשפעות המזיקות של מתח יתר ונחשולי מתח שלא מושפע מחוסר פאזה. על ידי שמירת יציבות המתח בתחום המותר, הוא מבטיח את אורך החיים ואת הפעולה האמינה של מחשבים,מסכים,גופי תאורה, מנועים ורכיבים חיוניים אחרים, ומפחית את הצורך בהחלפות ותיקונים יקרים.
בנוסף מגן גם מתופעה לאחר הפסקת חשמל כשמחדשים את אספקת החשמל לעיתים המתח חוזר גבוה מהמותר ועלול לשרוף מכשירי חשמל ובעזרת ה-NFPR מכשירי החשמל מוגנים!

מכשיר ה-NFPR הוא מכשיר מתקדם שנועד לזהות במהירות ולהגיב לכשלים ניטרליים, מתח יתר ואירועי נחשול. על ידי ניטור רציף של מערכת החשמל, ה-NFPR מזהה כל חוסר איזון משמעותי ונוקט בתגובה לעליה או ירידת המתח. גישה פרואקטיבית זו מבטיחה שהמתח יישאר בגבולות בטוחים עבור מכשירי החשמל, ומפחיתה למעשה את הסיכון לשריפות הנגרמות על ידי מתח יתר או עליות מתח.
היתרון הגדול בין שאר המכשירים הקיימים בשוק הוא שה-NFPR לא מושפע מחוסר פאזה, ה-NFPR לא מנתק את החשמל במיתקן בחוסר פאזה או שתי פאזות אלא רק בתופעות של מתח יתר.

מכשיר ה-NFPR בעל ניקוד ירוק – לחצו כאן לפרטים נוספים

ניטור קבוע ורצוף

צריכת חשמל זעירה

בדיקת תקינות עצמית

תגובה סופר מהירה

חיווי תקלות ספציפי

הגנה מובנית לקצר חשמלי

מידות סטנדרטיות לארונות חשמל

הרכבה על פס DIN
סטנדרטי 35 מ"מ