PCM

PCM-1 Phase Compensating Module

מכשיר לפתרון תקלות אובדן פאזה

Phasor PCM-1 הוא התקן שניתן להרכבה על מסילת DIN סטנדרטית בקוטר 35 מ"מ בכל לוח חלוקה חשמלי תלת פאזי/לוח בקרה.
במקרה של אובדן פאזה בממוצע שליש מהמתקן יופסק (או שני שלישים במקרה של אובדן שתי פאזות). כאשר ה-PCM מותקן, התקלה מתבטלת עבור צרכנים חד פאזיים באופן אוטומטי.

היחידה מיועדת לספק חשמל רציף לכל לוח חשמל שבו עלולות להתרחש תקלות חוסר פאזה, למנוע התמוטטות של ציוד והפסד הון וחיסכון בזמן יקר.